Thịt Chó Thiện Tuyến ở huế mua bán chó thịt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Cuối xóm 5, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam
Số điện thoại 097 865 15 77
Trang web business.site
Vị trí chính xác 165.252.422, 1.075.208.119


Giờ làm việc của Thịt Chó Thiện Tuyến ở huế mua bán chó thịt như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Trà LV, Lộc Phát