Thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên, Xã Tam Lập

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6RP9+WP7, Xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 6288 641
Trang web thuongchieu.net
Vị trí chính xác 112.372.976, 1.068.192.988


Địa chỉ Thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên ở đâu?

6RP9+WP7, Xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương, Việt Nam

Mạng xã hội của Thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/111443083847458/posts/250514309940334/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Bình Long, Lái Thiêu