Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, Cự Khôi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ĐT378, Cự Khôi, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3875 1302
Trang web truclamsungphuc.business.site
Vị trí chính xác 210.114.151, 10.590.579.989.999.900


Địa chỉ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc ở đâu?

ĐT378, Cự Khôi, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-19:00], Chủ Nhật:[06:00-19:00], Thứ Hai:[06:00-19:00], Thứ Ba:[06:00-19:00], Thứ Tư:[06:00-19:00], Thứ Năm:[06:00-19:00], Thứ Sáu:[06:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Thắng Phúc