Thiền viện Thường Chiếu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1C QL51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 908 03 06
Trang web 0254 3839 233
Vị trí chính xác Vũng Tàu, Bệnh viện


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Bảo Tạng, Đại Lào