Thiền Viện Thiên Phước, ấp 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ E14/4A, Đ. Vĩnh Lộc, ấp 5, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3765 2113
Trang web
Vị trí chính xác 10.794.431.399.999.900, 10.655.656.649.999.900


Địa chỉ Thiền Viện Thiên Phước ở đâu?

E14/4A, Đ. Vĩnh Lộc, ấp 5, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiền Viện Thiên Phước như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Giác Sanh