Thiền Viện Nguyên Thủy, Cát Lái

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 33a Đường số 10, Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 910 58 33
Trang web thienviennguyenthuy.com
Vị trí chính xác 10.780.375.999.999.900, 10.676.419.609.999.900


Địa chỉ Thiền Viện Nguyên Thủy ở đâu?

33a Đường số 10, Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiền Viện Nguyên Thủy như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Tổ Long Hưng, Tân Định