The Water Court Restaurant, Banyan Tree resort

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8XQ3+5JM, Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3695 888
Trang web lagunalangco.com
Vị trí chính xác 163.379.699, 10.795.405.729.999.900


Địa chỉ The Water Court Restaurant, Banyan Tree resort ở đâu?

8XQ3+5JM, Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của The Water Court Restaurant, Banyan Tree resort như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-10:30], Thứ Tư:[07:00-10:30], Thứ Năm:[07:00-10:30], Thứ Sáu:[07:00-10:30], Thứ Bảy:[07:00-10:30], Chủ Nhật:[07:00-10:30], Thứ Hai:[07:00-10:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  The Island Lodge Thoi Son