The Pool Gym

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 07 Phạm Văn Trà, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu 794804, Việt Nam
Số điện thoại 0789 655 866
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 105.347.514, 107.404.343


Địa chỉ The Pool Gym ở đâu?

07 Phạm Văn Trà, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu 794804, Việt Nam

Giờ làm việc của The Pool Gym như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-10:00], Thứ Năm:[05:00-10:00], Thứ Sáu:[05:00-10:00], Thứ Bảy:[05:00-10:00], Chủ Nhật:[06:00-10:00], Thứ Hai:[05:00-10:00], Thứ Ba:[05:00-10:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gym Tiến Phương