The New Gym

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 316 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 636920
Trang web thenewgym.vn
Vị trí chính xác 109.625.627, 10.683.688


Địa chỉ The New Gym ở đâu?

316 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của The New Gym như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  California Fitness & Yoga