The Mira Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 223 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 820 62 60
Trang web
Vị trí chính xác 104.971.828, 10.716.810.179.999.900


Địa chỉ The Mira Coffee ở đâu?

223 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của The Mira Coffee như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Juicy Juice - Làng Hương Thuỷ Xuân