The IMPERIAL Hotel & Resort Vung Tau

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 159 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3628 888
Trang web imperialhotel.vn
Vị trí chính xác 103.439.636, 1.070.949.631


Hình ảnh

Xem thêm:  Hội Quán Châu Đốc