The Hotel Nicecy, Phường Bến Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 271 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3636 6096
Trang web nicecy.vn
Vị trí chính xác 107.717.867, 1.066.956.558


Địa chỉ The Hotel Nicecy ở đâu?

271 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71000, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Thiên Đường