The Grand Ho Tram Strip

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 1800 588801
Trang web 0342 844 624
Vị trí chính xác ấp hồ tràm xã phước thuận xm Bà Rịa Vũng Tàu, Nhà hàng


Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cà Phê Stone, Hoà Hải