The Golden Dragon, Hải Châu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Việt Nam, Hải Châu, Zone of the Villas of Green Island, Lot A1
Số điện thoại 0236 3797 777
Trang web grandmercuredanang.com
Vị trí chính xác 160.483.722, 1.082.270.056


Địa chỉ The Golden Dragon ở đâu?

Việt Nam, Hải Châu, Zone of the Villas of Green Island, Lot A1

Giờ làm việc của The Golden Dragon như thế nào?

Thứ Bảy:[11:30-14:00], Chủ Nhật:[11:30-14:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Ming Dynasty, Phường 10