Thế Giới Nails

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 202 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 398 17 74
Trang web worldnail.com.vn
Vị trí chính xác 10.791.443, 10.668.819.909.999.900


Địa chỉ Thế Giới Nails ở đâu?

202 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Nails như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Quỳnh, Ki ốt 24, Chợ Gò Dầu