Thế Giới Di Động Sơn Trà, An Hải Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 735 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1060
Trang web thegioididong.com
Vị trí chính xác 160.740.597, 1.082.307.826


Địa chỉ Thế Giới Di Động Sơn Trà ở đâu?

735 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Di Động Sơn Trà như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoài Tuấn Mobile - Chuyên iPhone Quốc Tế Đà Nẵng, Bình Thuận