The Coffee House – Nguyễn Hữu Thọ (Bà Rịa)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 76 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7303 9079
Trang web thecoffeehouse.com
Vị trí chính xác 104.917.195, 10.717.372.789.999.900


Địa chỉ The Coffee House - Nguyễn Hữu Thọ (Bà Rịa) ở đâu?

76 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Coffee House - Nguyễn Hữu Thọ (Bà Rịa) như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Thỏ, Nại Hiên Đông