The Clothé

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6D1 Phan Kế Bính, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0708 964 141
Trang web theclothe.vn
Vị trí chính xác 107.900.639, 106.699.659


Địa chỉ The Clothé ở đâu?

6D1 Phan Kế Bính, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Clothé như thế nào?

Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00], Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00], Thứ Ba:[11:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đồ Lót Nữ - Công Ty TNHH An Phát