Thanh Lich Royal Boutique

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 33 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3825 973
Trang web thanhlichhotel.com.vn
Vị trí chính xác 164.604.715, 10.758.936.279.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Gia Han