Thanh Bình Bakery

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 664 Đại lộ Hùng Vương, Tân Phú Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0387 770 030
Trang web
Vị trí chính xác 102.858.951, 1.057.661.921


Địa chỉ Thanh Bình Bakery ở đâu?

664 Đại lộ Hùng Vương, Tân Phú Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Thanh Bình Bakery như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH