Texas Chicken

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 354 Đ. Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 484 24 49
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.495.612, 1.067.713.162


Địa chỉ Texas Chicken ở đâu?

354 Đ. Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Texas Chicken như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Pop Quán - Chân Gà Nướng Cơ Sở 4, Trung Liệt