Tây Nguyên Quán, Phường 8

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 170 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam
Số điện thoại 090 125 41 46
Trang web
Vị trí chính xác 119.570.128, 1.084.371.017


Địa chỉ Tây Nguyên Quán ở đâu?

170 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tây Nguyên Quán như thế nào?

Chủ Nhật:[11:00-23:00], Thứ Hai:[11:00-23:00], Thứ Ba:[11:00-23:00], Thứ Tư:[11:00-23:00], Thứ Năm:[11:00-23:00], Thứ Sáu:[11:00-23:00], Thứ Bảy:[11:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điểm giải trí sinh thái THÔN QUÊ, Xuân Trường