Tàu Hủ Cóc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 32 Hoa Sứ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 263 85 20
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.972.793, 106.688.294


Địa chỉ Tàu Hủ Cóc ở đâu?

32 Hoa Sứ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tàu Hủ Cóc như thế nào?

Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00], Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00], Thứ Ba:[11:00-21:00]

Địa chỉ email của Tàu Hủ Cóc là gì?

janedoe@foody.vn, info@foody.vn, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh mì gà cô Châu, Phường 1