Tạp hóa Bảo Hân, Hòa Thọ Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 71 Nguyễn Nhàn, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 522 42 13
Trang web
Vị trí chính xác 160.109.015, 10.819.615.329.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tạp hóa Thư Sinh, Hoà Khánh Bắc