Tanaka Tei

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Đường Bàu Bàng, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 148 06 45
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.006.576, 10.664.340.949.999.900


Địa chỉ Tanaka Tei ở đâu?

2 Đường Bàu Bàng, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tanaka Tei như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-08:00], Thứ Ba:[06:00-08:00], Thứ Tư:[06:00-08:00], Thứ Năm:[06:00-08:00], Thứ Sáu:[06:00-08:00], Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ăn vặt Bé Nấm, Hòa Vang