Ta Lai Longhouse

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 097 416 08 27
Trang web
Vị trí chính xác Hiệp Hoà, Điểm thu hút khách du lịch,Chùa phật giáo


Xem thêm:  Khách Sạn Huy An