Sushi Lounge

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 341 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 6551 341
Trang web 093 316 69 89
Vị trí chính xác Phước Trung, Nhà hàng Nhật Bản


Địa chỉ Sushi Lounge ở đâu?

341 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Miya Sushi BBQ Restaurant