Sushi Hikari – Quy Nhơn, Trần Hưng Đạo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 234 Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55108, Việt Nam
Số điện thoại 090 192 34 68
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 137.775.463, 1.092.318.382


Địa chỉ Sushi Hikari - Quy Nhơn ở đâu?

234 Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55108, Việt Nam

Giờ làm việc của Sushi Hikari - Quy Nhơn như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sushi Sashimi Salmon King Tân Phú