Sửa máy tính tận nơi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 45 Đường số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0886 996 789
Trang web
Vị trí chính xác 108.801.296, 1.067.739.747


Địa chỉ Sửa máy tính tận nơi ở đâu?

45 Đường số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa máy tính tận nơi như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Vi Tính Bình Dương 365Pc.Vn Pc Gaming Máy Tính, Phú Lợi