sửa máy tính tại nhà TPHCM

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 935 HL2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 451 84 97
Trang web
Vị trí chính xác 10.767.862, 1.065.957.832


Địa chỉ sửa máy tính tại nhà TPHCM ở đâu?

935 HL2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của sửa máy tính tại nhà TPHCM như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Thế Giới Di Động, Trảng Dài