Sửa chữa vi tính, máy in, điện thoại

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 380 Đ. Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 964 67 00
Trang web
Vị trí chính xác 10.739.704.699.999.900, 1.067.034.123


Xem thêm:  CÔNG TY TNHH THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ PHÚC HƯNG, Xuân An