Sứa biển ăn liền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 103 Đ. 30 Tháng 4, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 924 30 80
Trang web
Vị trí chính xác 10.392.228.099.999.900, 1.071.013.906


Địa chỉ Sứa biển ăn liền ở đâu?

103 Đ. 30 Tháng 4, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Sứa biển ăn liền như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  L'angfarm Store 3 Tháng 2, Phường 1