Spa Lucky Star, Phường 03

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 186 Phạm Văn Hai, Phường 03, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0785 378 456
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.921.166, 10.666.210.339.999.900


Địa chỉ Spa Lucky Star ở đâu?

186 Phạm Văn Hai, Phường 03, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Spa Lucky Star như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mỹ Duyên Spa, Khuê Mỹ