Soul Ben Thanh Restaurant & Bar

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7A Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0827 400 088
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.733.119, 1.066.974.911


Địa chỉ Soul Ben Thanh Restaurant & Bar ở đâu?

7A Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Soul Ben Thanh Restaurant & Bar như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-02:00], Thứ Sáu:[10:00-02:00], Thứ Bảy:[10:00-02:00], Chủ Nhật:[10:00-02:00], Thứ Hai:[10:00-02:00], Thứ Ba:[10:00-02:00], Thứ Tư:[10:00-02:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán vịt quay Hoàng Ánh, Hoà Khánh Bắc