sorai1 kafe, Tứ Hạ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2b Trần Quốc Tuấn, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0374 111 190
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 165.248.345, 1.074.777.376


Địa chỉ sorai1 kafe ở đâu?

2b Trần Quốc Tuấn, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của sorai1 kafe như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[06:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  King Coffee, Chính Gián