Sony Cường Phan

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 40 Nguyễn Văn Tố, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 232 32 45
Trang web sonycuongphan.vn
Vị trí chính xác 10.789.806.299.999.900, 106.632.521


Địa chỉ Sony Cường Phan ở đâu?

40 Nguyễn Văn Tố, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sony Cường Phan như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH, Đông 1