Son Tra Retreat – Garden Lounge & Eatery

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 11 Lê Văn Lương, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng 553824, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3919 188
Trang web sontraretreat.vn
Vị trí chính xác 161.037.247, 1.082.640.959


Địa chỉ Son Tra Retreat - Garden Lounge & Eatery ở đâu?

11 Lê Văn Lương, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng 553824, Việt Nam

Giờ làm việc của Son Tra Retreat - Garden Lounge & Eatery như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-23:30], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:30], Chủ Nhật:[08:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Baris