Sơn Pukaco, Chính Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 254 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 496 97 96
Trang web xaydungtuankhang.com
Vị trí chính xác 16.065.984.099.999.900, 10.819.513.889.999.900


Địa chỉ Sơn Pukaco ở đâu?

254 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sơn Pukaco như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Sơn Pukaco có website không?

xaydungtuankhang.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Long Châu