Sở Xây Dựng Thành Phố Hải Phòng, Hoàng Văn Thụ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 32 Lý Tự Trọng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3842 086
Trang web soxd.haiphong.gov.vn
Vị trí chính xác 208.600.687, 10.668.626.049.999.900


Địa chỉ Sở Xây Dựng Thành Phố Hải Phòng ở đâu?

32 Lý Tự Trọng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Xây Dựng Thành Phố Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm