Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lầu, 3 Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3822 505
Trang web 093 365 11 28
Vị trí chính xác khu phố thống nhất 1, Công ty xây dựng,Dịch vụ vận tải,Văn phòng công ty,Cửa hàng


Hình ảnh

Xem thêm:  Văn Phòng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Lâm Đồng, Phường 5