Sở Giao Thông Vận Tải Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lê Lợi , Tầng 12A Tòa Trung tâm Hành chính P, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3813 136
Trang web
Vị trí chính xác 110.565.465, 1.066.828.147


Địa chỉ Sở Giao Thông Vận Tải Bình Dương ở đâu?

Lê Lợi , Tầng 12A Tòa Trung tâm Hành chính P, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Giao Thông Vận Tải Bình Dương như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sở GTVT Thừa Thiên Huế