Siêu thị điện thoại – Viettel Store

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 134 Võ Công Tồn, TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An 850000, Việt Nam
Số điện thoại 0272 6297 999
Trang web 0272 3826 324
Vị trí chính xác Phường 1, Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông


Xem thêm:  Apple House - Táo Apple, Khu phố 4