Siêu thị Bách hoá XANH 581 Khóm Vĩnh Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 581 Khóm Vĩnh Tây, P. Núi Sam, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 10.674.637.899.999.900, 1.050.704.346


Địa chỉ Siêu thị Bách hoá XANH 581 Khóm Vĩnh Tây ở đâu?

581 Khóm Vĩnh Tây, P. Núi Sam, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hoá XANH 581 Khóm Vĩnh Tây như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-11:00], Thứ Ba:[07:30-11:00], Thứ Tư:[07:30-11:00], Thứ Năm:[07:30-11:00], Thứ Sáu:[07:30-11:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu Thị Đồng Nai