Shop Rượu Phụng Nghi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14 Ba Cu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3511 859
Trang web
Vị trí chính xác 103.487.676, 1.070.756.725


Địa chỉ Shop Rượu Phụng Nghi ở đâu?

14 Ba Cu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Rượu Phụng Nghi như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Beers and Wines shop