Shop Rượu Hưng Phát

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Tố Hữu, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 55000, Việt Nam
Số điện thoại 090 590 33 30
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 164.638.933, 1.075.995.657


Địa chỉ Shop Rượu Hưng Phát ở đâu?

12 Tố Hữu, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 55000, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Rượu Hưng Phát như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  rượu ngoại