Shop Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 290 Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3811 843
Trang web
Vị trí chính xác 103.545.219, 10.708.443.419.999.900


Địa chỉ Shop Minh ở đâu?

290 Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Minh như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơ Sở Sản Xuất Nước Uống Đóng Chai Vinad, Hoà An