SHARP LINES Barbershop, Tân Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 991 01 80
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.899.908, 1.066.924.815


Địa chỉ SHARP LINES Barbershop ở đâu?

12 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của SHARP LINES Barbershop như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-19:30], Thứ Sáu:[09:00-19:30], Thứ Bảy:[09:00-19:30], Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[09:00-19:30], Thứ Ba:[09:00-19:30], Thứ Tư:[09:00-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hair salon Tấn Lộc Con, Kp3 , P3