Shang Chai Saigon

Thông tin chi tiết

Địa chỉ PPJ4+HGC, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5410 6263
Trang web
Vị trí chính xác 107.314.261, 1.067.062.753


Địa chỉ Shang Chai Saigon ở đâu?

PPJ4+HGC, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shang Chai Saigon như thế nào?

Thứ Năm:[10:30-21:00], Thứ Sáu:[10:30-21:00], Thứ Bảy:[10:30-21:00], Chủ Nhật:[10:30-21:00], Thứ Hai:[10:30-21:00], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[10:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mỳ cay 7 cấp độ Seoul, Trại Cau