Shabu Ya, Tầng 6, Vạn Hạnh mall, 11 Sư Vạn Hạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tầng 6, Vạn Hạnh mall, 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3636 2672
Trang web shabuya.com.vn
Vị trí chính xác 10.771.116.099.999.900, 1.066.697.327


Địa chỉ Shabu Ya ở đâu?

Tầng 6, Vạn Hạnh mall, 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shabu Ya như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00], Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00]

Mạng xã hội của Shabu Ya là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/ShabuYaVietNam/&prev=search&pto=aue
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tTsObnHXEDw

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lẩu gà lá é Tao Ngộ, Phường 3