Sân Golf Tràng An, Phú Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6QFQ+HQR, Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 6333 111
Trang web trangangolf.com
Vị trí chính xác 20.223.989, 1.057.894.003


Địa chỉ Sân Golf Tràng An ở đâu?

6QFQ+HQR, Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Sân Golf Tràng An như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-22:00], Thứ Năm:[05:00-22:00], Thứ Sáu:[05:00-22:00], Thứ Bảy:[05:00-22:00], Chủ Nhật:[05:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-22:00], Thứ Ba:[05:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sân golf BRG Ruby Tree Hải Phòng, KDC số 8